Opvang & onderwijs onder één dak

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is kinderopvang buiten de schooluren en in vakanties voor kinderen van vier jaar tot einde basisschoolleeftijd. Het vindt plaats in georganiseerd verband waarbij de verantwoordelijkheid van de ouders tijdelijk wordt overgenomen. De opvang vindt plaats na schooltijd en in (een deel van) de schoolvakanties en kan ook plaatsvinden vóór schooltijd en op vrije schooldagen. De kinderen vinden bij ons diverse mogelijkheden om zich te ontspannen en er kan zowel binnen als buiten worden gespeeld. Tijdens de schoolvakanties is opvang gedurende de hele week mogelijk.

Kindcentrum Willem Alexander biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!