Dit biedt ons basisonderwijs

Willem Alexander actueel

Het laatste nieuws

Kalender

Kinderboekenweek

juf Patricia jarig

meester Wilco jarig

Kanjerjournaal

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Kindcentrum Willem Alexander biedt passend onderwijs
op de basisschool!